Blooket: Join, Play, Host and More

Blooket is an innovative educational platform that combines learning with fun, interactive games. Designed to engage students and enhance the learning process, Blooket allows teachers and students to join, play, and host various educational games. In this guide, we will cover everything from logging in and joining games to hosting your own sessions and understanding the platform's features like codes, game IDs, and more.

Getting Started on Blooket

Signing Up and Logging In

 1. Create an Account: Visit Blooket and click on "Sign Up" to create a new account. You can sign up using an email address or by linking a Google account.
 2. Logging In: If you already have an account, click "Login" on the Blooket homepage and enter your credentials to access your dashboard.

The Dashboard

Once logged in, you will be directed to your dashboard. This area allows you to:

 • Create games: Set up new games by selecting from a variety of templates or customize your own.
 • Manage games: Edit or delete existing games.
 • Access game reports: View performance and analytics from past games.

0 +

Top Games

0 +

Many Games

0 +

Many Players

0 %

Best Games

Läs mer här:

blooket-host.com – Hitta de bästa hostade spelen.

Joining a Game on Blooket

Using a Game Code

To join a game, you typically need a game code, which is provided by the game's host.

 1. Enter the Code: On the Blooket homepage, there is a space to enter a game ID or code. Input the code given by the host.
 2. Join the Game: After entering the code, you will be prompted to enter a nickname or log in (if not already done), and then you can join the ongoing game.

Playing Blooket

Game Modes

Blooket offers several game modes, each with unique rules and objectives. Players can choose from options like:

 • Gold Quest: Collect as much gold as possible by answering questions correctly.
 • Battle Royale: Compete against others to be the last one standing.

Participating in Games

Once you join a game, you will answer questions related to the game's topic. Your success may earn you points, gold, or other game-specific rewards, depending on the mode.

Värd för ett spel på Blooket

Skapa ett spel

 1. Välj ”Skapa” på instrumentpanelen: Välj bland färdiga frågeuppsättningar eller skapa dina egna.
 2. Anpassa spelet: Välj spelläge och anpassa inställningar som timer och antal frågor.

Lansering av spelet

När du har skapat spelet får du en spelkod. Dela denna kod med spelare så att de kan gå med.

 1. Starta spelet: När alla spelare har anslutit sig startar du spelet från din instrumentpanel. Du kan följa utvecklingen och hantera spelet i realtid.

Spel-ID

Varje spel du skapar tilldelas ett unikt spel-ID. Detta ID används av deltagarna för att gå med i spelet och kan också användas för att återbesöka eller analysera spelet senare.

Avancerade funktioner

Använda Blooket Bots

Blooket-bots är simulerade spelare som kan delta i spel för att fylla i siffror eller testa spelinställningar. De används vanligtvis i testfaser men kan också ge ett element av oförutsägbarhet och konkurrens i live-spelsessioner.

Anpassning med Blookets logotyp och varumärkesprofilering

När du spelar och är värd för spel kommer du att märka att Blooket-logotypen visas tydligt, vilket förstärker varumärket. Värdarna kan inte anpassa denna logotyp eftersom den är en del av plattformens identitet.

Slutsats

Blooket är en dynamisk och mångsidig plattform som gör lärande interaktivt och roligt. Oavsett om du är en lärare som vill engagera dina elever eller en student som vill delta i pedagogiska spel, erbjuder Blooket en rad verktyg och funktioner för att förbättra upplevelsen. Genom att förstå hur man går med i, spelar och är värd för spel på Blooket, samt använder avancerade funktioner som

Our Latest Posts

No Content Available